Overwatch sắp có thêm 2 hero và 6 bản đồ mới, Symmetra sẽ được làm lại

10.07.2016
Chia sẻ bài viết
Bài liên quan

Comments[ 0 ]


Post a Comment