LMHT: Ấn định ngày kết thúc mùa 6, gamer chửi bậy hết đường nhận skin Vinh Quang. Rank Thách Đấu sẽ có thưởng bí mật từ Riot

10.05.2016
Chia sẻ bài viết
Bài liên quan

Comments[ 0 ]


Post a Comment